درود بر شما

میخواستم اگه ممکنه این دعا رو به صورت دقیق و با روح ترجمه کنید
...