اطلاعیه

Collapse
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .

مقالات

Collapse

مقالات

 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
new posts
There are no articles in this category.
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
new posts
Please log in to your account to view your subscribed posts.

Article Tags

Collapse

Latest Articles

Collapse

 • بحثی درباره ترجمه آثار ارنست همينگوی در ايران
  A.m.ir
  خسرو باقری
  زماني با ارسطو آشنا باش
  دمي با ساز بيکن همنوا باش
  وليکن از مقام شان گذر کن
  مشو گم اندر اين منزل، سفر کن
  «اقبال لاهوري»  چکيده

  قصد مقاله حاضر، ارزيابي مختصري از آثار ترجمه شده همينگوي، نويسنده نامدارآمريکايي، است. اما پيش از آن مهم است که منظر تئوريک خود را در اين ارزيابي روشن کنيم. پس در آغاز به تعريف متن ادبي و اصول ترجمه متن ادبي مي پردازيم. و در مرحله بعد چون در نهايت هر نويسنده اي و هر نوشته اي « بازتاب روح زمانه است.»1 نخست مضمون آثار همينگوي يا آنچه « تجربه زندگي» او خوانده مي شود مورد مطالعه قرار مي گيرد و سپس به سبک او مي پردازيم که بازتاب زمانه و تجربه زندگي اوست؛ و در نهايت به تحليل نه چندان ژرف ترجمه هاي آثار او خواهيم پرداخت و مي کوشيم نشان دهيم که آيا مضمون و سبک آثار همينگوي به زبان فارسي برگردان شده است يا نه.

  واژه هاي کليدي: متن ادبي، روش لفظي معنايي، تاثير برابر، زبان گفتار- زبان نوشتار، مضمون سبک.
  ...
  06-13-2009, 07:34 AM
 • پيشنهادهايی در ترجمه نوشته های علمی و تحقيقی
  A.m.ir
  منظور از اين نوشته ارائه پيشنهادهايي است براي ترجمه متنهاي علمي و تحقيقي به ويژه آثار يونسكو در كتابداري و دانش اطلاع رساني، تجربة نويسنده در ترجمه اين آثار در مركز اسناد و مدارك علمي و ويرايش بعضي از آنها انگيزة نوشتن اين مقاله بوده است. مقاله در دو بخش است. در بخش اول دشواريها را شرح داده ايم و در بخش دوم در ضمن چند مثال، پيشنهادها را ارائه كرده ايم.


  ...
  12-14-2008, 09:59 AM
صبر کنید ..
X