اطلاعیه

Collapse
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .

تعریف های کوتاه!!

Collapse
X
 
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
new posts

 • تعریف های کوتاه!!  School: A place where Papa pays and Son plays.
  Life Insurance: A contract that keeps you poor all your life so that you can die Rich.
  Nurse: A person who wakes up to give you sleeping pills.
  Marriage: It's an agreement in which a man loses his bachelor degree and a woman gains her masters.
  Divorce: Future tense of Marriage.
  Tears : The hydraulic force by which masculine willpower is defeated by feminine waterpower.
  Lecture: An art of transferring information from the notes of the Lecturer to the notes of the students without passing through "the minds of either"
  Conference: The confusion of one man multiplied by the number present.
  Compromise : The art of dividing a cake in such a way that everybody believes he got the biggest piece.
  Dictionary : A place where success comes before work. l
  Conference Room : A place where everybody talks, nobody listens and everybody disagrees later on.
  Father : A banker provided by nature.
  Boss : Someone who is early when you are late and late when you are early.
  Politician : One who shakes your hand before elections and your Confidence after.
  Doctor : A person who kills your ills by pills, and kills you by bills.
  Classic : Books, which people praise, but do not read.
  Smile : A curve that can set a lot of things straight.
  Office : A place where you can relax after your strenuous home life.
  Yawn: The only time some married men ever get to open their mouth.
  Etc ..: A sign to make others believe that you know more than you actually do.
  Committee : Individuals who can do nothing individually and sit to decide that nothing can be done together.
  Experience : The name men give to their mistakes.
  Atom Bomb : An invention to end all inventions.
  Philosopher : A fool who torments himself during life, to be spoken of when dead.  مدرسه: یک جاییکه پدر پول پرداخت می کند و پسر بازی می کند .
  بیمه ء عمر: یک قراردادی که شما رو در طول زندگی نیازمند می کند ودر موقع مردن ثروتمند.
  پرستار: شخصی که از خواب بیدار می شود و به شما قرص خواب آور می دهد.
  ازدواج: یک توافقنامه ای که در آن مرد درجه لیسانسش را از دست میدهد(معنی لیسانس و تجرد در انگلیسی به یک معنیه و اشاره به اون دارد) و خانم درجهء استادی را کسب می کند.
  طلاق: وخامت آیندهء ازدواج.
  اشک: یک نیروی هیدرولیک که در آن قدرت ارادهء جنس مذکر بوسیلهءقدرت آب جنس مونث شکست می خورد.
  سخنرانی: یک هنر انتقال اطلاعات از نتهای سخنران به نتهای دانشجویان بدون اینکه به ذهنهای هر کدام خطور کند.
  کنفرانس : یک اختشاشی که یک شخص توسط تعدادی حضار ضرب و شتم می شود.
  مصالحه: هنر تقسیم یک کیک به روشی که هر کسی فکر کند بزرگترین تکه رو دریافت کرده است.
  دیکشنری: جاییکه نتیجه قبل از کار می آید.
  اتاق کنفرانس: جائیکه همه صحبت می کنند و هیچ کسی گوش نمی دهد و بعدا هر شخصی عدم موافقت اعلام می کند.
  پدر: یک بانکر که ذاتا تامین شده است .
  رئیس: شخصی که اول است وقتی تو تاخیر داری و تاخیر دارد وقتی که تواول هستی .
  سیاستمدار: شخصی که قبل از انتخابات دستش را و بعد از انتخابات صمیمیتش رو تکان می دهد.
  دکتر: شخصی که مریضت رو با قرص و خودت رو با صورتحساب می کشد.
  ادبیات روم باستان: کتابی که مردم پرستش می کنند ولی نمی خوانند.
  خنده:
  منحنی که بسیاری از مسائل را بی پرده مشخص می کند.
  اداره: یک جایی برای استراحت بعد از یک کار فعال خانگی.
  خمیازه: تنها زمانیکه بعضی آقایون می توانند دهانشون رو باز کنند.
  وغیره: یک علامتی برای متقاعد کردن دیگران که شما واقعا بیشتر از اونیکه انجام دادید می دونید.
  شوری: افرادی که خود قادر به انجام هیچ کاری نیستندو دور هم گرد می آیند و تصمیم می گیرند
  تا آن هیچ کار را انجام دهند.
  تجربه: نامی که مردم بر روی خطا هایشان می گذارند .
  بمب اتمی:
  یک اختراعی برای ختم غائلهء تمام اختراعات.
  فیلسوف: نادانی که در طول زندگی خود را عذاب می دهد تا بعد از مرگش بر سر زبانها باشد.
  گر خسته ای بمان و اگر خواستی بدان: ما را تمام لذت هستی به جستجوست ...
  اگر مطالب این سایت برایتان مفید بود، لطفا با مشارکت و به اشتراک گذاشتن تجربیات ارزشمند خود، آن را برای خود و دیگران پربارتر کنید!


  Webitsa.com
  Linkedin Profile
صبر کنید ..
X