اطلاعیه

Collapse
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .

مكالمات روزمره امریكایی

Collapse
X
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
new posts

 • مكالمات روزمره امریكایی

  1She was really regarded as one of the most able students of my English class.

  او واقعا یكی از بهترین دانش آموزان كلاس زبان من به حساب می‌آمد.

  2- What attributes should a good manager possess?

  یك مدیر خوب باید چه صفاتی داشته باشد؟

  3- His departure / death was abrupt and completely unexpected.

  مرگ او ناگهانی و غیر منتظره بود.

  4- I appreciate what you are doing for me.

  از كارهایی که برای من انجام میدی ممنون.

  5- I've no word to express my seep gratitude.

  جدا نمی‌دونم چطور از شما تشکر کنم (نمی‌دانم با چه زبانی از شما تشکر کنم).

  6- I don’t have anything to give in return.

  نمی‌دونم محبت شما را چگونه جبران کنم.

  7- Don't feel restrained.

  معذب نباشید.(راحت باشید).

  8- Every thing clicked back to me at once.

  یکدفعه همه چیز یادم آمد.

  9- Who ever said that?.

  اصلا کی اینو گفته؟

  10- He is a man of influence.

  او مرد صاحب نفوذی است.

  11- I am not in a good mood today.

  امروز زیاد حال و حوصله ندارم.

  12- Thanks for your compliment.

  از تعریفت خیلی ممنون.

  13- When I told them I was a doctor their whole attitude changed.

  وقتی به آنها گفتم كه من دكتر هستم طرز برخورد همه عوض شد.

  14- What's all the fuss about?

  این همه سر و صدا برای چیه؟

  15- My mind got distracted for a second.

  یک لحظه حواسم پرت شد.

  16- It doesn’t suit you very much.

  زیاد بهت نمی‌آید.

  17- what amass!

  اه چه گندی!

  18- Luck wasn't on their side.

  بخت باهاشون یار نبود.

  19- No buts and ifs.

  دیگه اما و اگر نداره.

  20- Do it on private.

  به طور محرمانه آن را انجام بده.

  21- Bon appetit.

  نوش جان!

  22- We'll have some fun with him.

  یه خرده باهاش حال كنیم.

  23- Keep it to yourself.

  پیش خودت بمونه.

  24- Sorry for interruption / interrupting you.

  ببخشید که حرف شما را قطع می‌کنم.

  25- That's awfully very kind of you.

  این واقعا لطف شما را می‌رساند.

  26- I couldn't make sense of what you said.

  نتوانستم از چیزی که گفتید سر در بیاورم.

  27- I didn't want to offend you.

  منظور بدی نداشتم (نمی‌خواستم ناراحتت کنم).

  28- Am I making myself understood or not?

  می‌توانم منظورم را به شما برسانم یا نه؟

  29- I will be back before you know it.

  I will be back in a flash

  I will be back in a split second

  I will be back right away

  تا چشم بهم بزنی بر می‌گردم.

  30- Fall back.

  عقب نشینی كنید.

  31- I was stuck in the traffic.

  تو ترافیک گیر افتاده بودم.

  32- I'm so full.

  حسابی سیرم.

  33- I beg you, I need him.

  خواهش می‌كنم؛ من بهش احتیاج دارم.

  34- Could you let me off?

  ممکن است من را پیاده کنید؟

  35- Have you ever noticed?

  تا حالا دقت كردی؟

  36- Let of my hand.

  دستمو ول كن.

  37- Don't let the news get out.

  اجازه نده خبر به جا‌یی درز پیدا کند.

  38- He took a week leave.

  او یک هفته مرخصی گرفت.

  39- She has a heart feeling toward him.

  از او دل پری دارد.

  40- It occurred to me suddenly.

  ناگهان به ذهنم خطور کرد.

  41- Please notify us of any change of address.

  لطفا تغییر آدرستان را به ما اطلاع دهید.

  42- I will just see you to the door.

  تا دم در شما را بدرقه می‌کنم.

  43- Try your best.

  نهایت سعیت را بکن.

  44- He lied about his age.

  او در مورد سنش به ما دروغ گفت.

  45- Thank you very much. You were a big help.

  خیلی متشكرم كمك زیادی کردی.

  46- You mean a world to me.

  تو برای من یک دنیا ارزش داری.

  47- Make yourself at home.

  اینجا رو منزل خودتون بدونید.

  48- Nice of you to come.

  لطف کردید تشریف آوردید.

  49- That's so hard to deal without you.

  بدون شما سر کردن خیلی مشکل است.

  50- I feel honored to have you as a friend.

  از اینکه با شما دوست هستم افتخار می‌کنم.
  Source:w70.blogfa.com
  گر خسته ای بمان و اگر خواستی بدان: ما را تمام لذت هستی به جستجوست ...
  اگر مطالب این سایت برایتان مفید بود، لطفا با مشارکت و به اشتراک گذاشتن تجربیات ارزشمند خود، آن را برای خود و دیگران پربارتر کنید!


  Webitsa.com
  Linkedin Profile

 • #2
  Ask people to take pictures for you

  Example 1
  You : Excuse me. Do you mind taking us pictures?
  Stranger : Sure?
  You : Thank you. You can just press the button here.
  Example 2
  You : Excuse me. Can you take pictures for us please?
  Stranger : Certainly. Is everything set?
  You : Please move to the left a bit. Thank you.
  Example 3
  You : Excuse me. Can you do me a favor?
  Stranger : Sure.
  You : We'd like to ask you to take a picture for us.
  Stranger : ok.... All right, ready, one... two....
  You : Thanks a lot
  Example 4

  You : Excuse me. Do you have time to take a picture for us?
  Stranger : Oh. I am sorry. I really have to go.
  You : It's ok

  نظر


  • #3
   Phone conversation

   When you are a caller
   -- Hello?
   -- Is that John?
   -- Can I speak to John?
   -- May I speak to John
   ?
   When you are a receiver
   -- This is John speaking, who's that?
   -- Who's speaking please?
   -- Who's calling please
   ?
   When you ask the caller to wait
   -- One moment please.
   -- Just a minute please.
   -- Hold on please.
   -- Hang on please
   When you ask the caller to leave messages
   -- Can you leave the message?
   -- Can I take your message?
   -- Would you like to leave a message?
   -- Would you like him/her to call you back
   ?
   When calling the wrong number
   -- I'm afraid you got the wrong number
   -- Sorry, I think you reach the wrong number

   When asking the receiver to transfer the line
   -- Can I have extension 1234 please?
   -- Could you please transfer the line to Mr. John please
   ?
   When finish talking
   -- Nice talking to you
   -- Talk to you later

   نظر


   • #4

    ۱- اگر رد بشی شانس دیگه ای نداری

    If you flunk out you won't get a second chance

    2- عصبانیم نکن

    Don't get on my bad side.

    ۳- خوب گوش بده ( این رو تو مغزت فرو کن ) دیگه نباید او مسئله رو شروع کنی

    Now , get it straight . You shouldn't get started on that again.

    ۴- دلم برایت می سوزد

    I feel sorry for you.

    ۵- این آخرین پیشنهاد منه ، می خوای بخواه ، می خوای نخواه.

    That's my last offer, take it or leave it.

    6- انتظار دارم این مسئله را خیلی جدی بگیری.

    I expect you to take this seriously.

    7- اگر نمی خواهیم از پروازمون عقب بمونیم بهتره که الان حرکت کنیم.

    We'd better take off now if we don't want to miss our flight.

    8- بهتره تصمیمتو بگیری .

    ِYou'd better make up your mind.

    9- فقط ایندفعه رو بهت اجازه میدهم ، بار دیگه نه.

    I let you have it this time, but not anymore.

    10- تو دخالت نكن (این به تو ارتباطی نداره )

    Keep out of this - This is not your bussiness - Don't try to get involved.

    11- همون قدر كه به تو ارتباط داره به من هم داره .

    It's just as much my bussiness as yours.

    12- اگر روی اون نون را نپوشانی زود خشك می شود.

    If you don't cover that bread, it will soon dry out.

    13- صبرم داره تموم می شه .

    My patience is running out.

    14 - با اون كاری نداشته باش .

    نظر

    صبر کنید ..
    X