جذب مترجم تورکی استانبولی

برای زیرنویس سریال های ترکی استانبولی به زبان فارسی نیازمند به مترجم هستیم. جهت اعلام شرایط و دستمزد کار ایمیل بزنید.
...