اطلاعیه

Collapse
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .

ترجمه مدارک

Collapse
X
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
new posts

 • ترجمه مدارک

  کارت ملی

  Islamic Republic of Iran
  NATIONAL IDENTITY CARD


  Photo of the Holder
  National No.: ……………..
  Name: Mr./Mrs.
  Surname: ….
  Date of Birth: Mar. ….., ….
  Birth Certificate No.: ….
  Father's Name: ……
  Serial No.: ……………..

  Overleaf
  Islamic Republic of Iran
  Ministry of the Interior
  State Organization for Personal Status Registration

  P. O. Box: ……………………………….
  This card is valid up to Mar. …..,………..
  No.: ………………………………

  Source:deedtranslation.blogspot.com
  گر خسته ای بمان و اگر خواستی بدان: ما را تمام لذت هستی به جستجوست ...
  اگر مطالب این سایت برایتان مفید بود، لطفا با مشارکت و به اشتراک گذاشتن تجربیات ارزشمند خود، آن را برای خود و دیگران پربارتر کنید!


  Webitsa.com
  Linkedin Profile

 • #2
  گواهی نامه رانندگی

  National Emblem
  Islamic Republic of Iran
  Disciplinary Force of the Islamic Republic of Iran
  Greater Tehran Disciplinary Area
  Driving License Grade 2 ..
  Validity: Ten Years
  Driving only with glasses  Sealed Photo of the Holder
  No.: …………
  Date of issue: Aug. ….. , ……..
  Name & surname: Mr. ……….
  Father's name: ……..
  Date of birth: Mar. …., ………
  Birth certificate No. : ……..
  Place of issue: ………

  Signed & sealed by
  Head of Traffic & Transportation Department

  Overleaf'
  - The Grade 2 Driving License is issued for driving passenger and station cars and vans, with a total
  loaded weight of3500 kg.
  - The holder may, only after the age of 23 and one year from the issuance of this licence, may drive public vans (up to the capacity of3500 kg) and public passenger and station cars, mini buses, and ambulances.
  No. ……….
  l
  گر خسته ای بمان و اگر خواستی بدان: ما را تمام لذت هستی به جستجوست ...
  اگر مطالب این سایت برایتان مفید بود، لطفا با مشارکت و به اشتراک گذاشتن تجربیات ارزشمند خود، آن را برای خود و دیگران پربارتر کنید!


  Webitsa.com
  Linkedin Profile

  نظر


  • #3
   شناسنامه

   شناسنامه

   جمهوری اسلامی ایران
   وزارت کشور
   سازمان ثبت احوال کشور
   چند تذکر به صاحب شناسنامه :
   عکس مهر شده
   * شناسنامه سند هویت شماست، برای حفظ حقوق خود به دقت از آن نگه داری کنید.
   * صدور شناسنامه مجدد محدودیت قانونی دارد.
   * مشخصات شناسنامه ای خود را به خاطر بسپارید تا در موقع ضرورت دسترسی به سوابق سجلی شما آسان تر گردد.
   * هر گونه تغییر و تحریف در شناسنامه یا سوء استفاده از آن جرم است و مجرم تحت تعقیب قانونی قرار می گیرد.
   درخواست : اگر شناسنامه ای را یافتید ، لطفاً آن را به یکی از ادارات ثبت احوال یا واحدهای انتظامی تحویل دهید یا در صندوق پست بیندازید.
   انگشت نگاری

   شماره سریال
   نام و نام خانوادگی.....تاریخ تولد..... روز .....ماه ......سال.....
   محل تولد: شهرستان/دهستان.....بخش.....شهر/روستا......
   پدر: نام......شماره شناسنامه ......محل تنظیم سند ......حوزه
   مادر: نام......شماره شناسنامه ......محل تنظیم سند ......حوزه
   تاریخ تنظیم سند : روز.....ماه...سال...
   محل تنظیم سند: حوزه.....شهرستان/دهستان.......بخش........شهر/روستا.......
   نام و نام خانوادگی مامور: .........
   امضا و مهر


   مشخصات همسر:
   نام ونام خانوادگی:
   شماره شناسنامه...... تاریخ تولد: روز....ماه....سال......صادره از حوزه....
   ازدواج: تاریخ عقد: روز....ماه....سال......شماره ثبت......محل ثبت......شماره و محل دفترخانه....
   امضا و مهر
   وفات / طلاق: تاریخ ثبت.....شماره ثبت..........محل ثبت...........امضاو مهر..........
   نام فرزند: .........شماره شناسنامه......تاریخ تولد........محل تنظیم سند: شهرستان........... حوزه..........


   EMBLEM OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
   MINISTRY OF THE INTERIOR
   STATE CIVIL STATUS REGISTRY

   sealed photograph of the holder

   BIRTH CERTIFICATE

   TO THE ATTENTION OF THE HOLDER: 1) The birth certificate is a document of your identity. You are , therefore , required to carefully preserve it for the protection of your rights, 2) there are legal restriction in reissuing of counterpart birth certificate cards, 3) remembering your particulars as indicated in your birth certificate makes the availability of your civil status records feasible . and 4) any alteration or forgery in this birth certificate and/or abuse thereof is regarded as a criminal act rendering the perpetrator to prosecution.

   A REQUEST : when you find a missing birth certificate , please deliver the same to a civil status registry or to a police station, and/ or drop it in a mail-box.

   the right hand forefinger print impression of the holder of the birth certificate, as developed under the file No............ has been affixed.

   BIRTH CERTIFICATE NO......OF THE SERIAL NO.A/......-..........

   THE HOLDER'S NAME AND SURNAME: Ms./Mr. ......
   DATE OF BIRTH :.........
   PLACE OF BIRTH : ...........
   FATHER'S NAME AND BIRTH CERTIFICATE NO:........, OF THE BIRTH CERTIFICATE NO. ......issued in dist......of the city ......
   MOTHER'S NAME AND BIRTH CERTIFICATE NO:........, OF THE BIRTH CERTIFICATE NO. ......issued in dist......of the city
   DATE AND PLACE THE BIRTH CERTIFICATE WAS ISSUED : ......in the city of ............
   name and surname of the official issuing the birth certificate in District ........, the city of ......
   Civil Status Registry
   Mr./Ms. ........{signed and sealed}


   MARITAL STATUS
   ============

   PARTICULARS OF THE HUSBAND / WIFE:
   FIRST NAME:.......
   SURNAME:........
   BIRTH CERTIFICATE NO: ........... issued in Dist........of the city............
   DATE OF BIRTH :
   ............
   DATE AND PLACE THE MARRIAGE WAS REGISTERED: the marriage was registered under the entry No...... at Marriage Registry Bureau No. ........... in the city of ........ on the date ............

   CHILDREN :
   1. .............. of birth certificate No. ........ issued in Dist. .............. of the city ................ born on ...............
   Civil Status Registry { signed and sealed}
   REMARKS : blank
   DEATH / DIVORCE: blank


   ویرایش توسط setareh_star : https://forum.motarjemonline.com/member/1023-setareh_star در ساعت 07-19-2010, 04:27 PM

   نظر


   • #4
    کارت دانشجویی دانشگاه آزاد

    آرم دانشگاه آزاد اسلامی
    کارت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی
    واحد.......
    عکس مهر شده
    شماره دانشجویی.......
    شماره ملی .............
    نام و نام خانوادگی.........
    شماره شناسنامه .............
    مقطع تحصیلی ..........
    رشته تحصیلی...........
    پایان اعتبار..........
    برای اطلاع از تمدید مدت اعتبار به پشت کارت مراجعه نمایید.


    Emblem of the Islamic Azad University ( IAU)
    student card No.......
    .......... Branch
    sealed photograph of the holder
    National ID card No............
    surname.........
    name..........
    birth certificate No.........
    undergraduate/ graduate student
    field of study ............
    date of expire..........
    Refer to the back of the card, to be informed about the validity of the card
    .

    نظر

    صبر کنید ..
    X