اطلاعیه

Collapse
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .

بعد ها از فروغ فرخزاد

Collapse
X
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
new posts

 • بعد ها از فروغ فرخزاد

  بعد ها

  مرگ من روزی فرا خواهد رسید
  در بهاری روشن از امواج نور
  در زمستانی غبار آلود و دور
  یا خزانی خالی از فریاد و شور
  مرگ من روزی فرا خواهد رسید
  روزی از این تلخ و شیرین روزها
  روز پوچی همچو روزان دگر
  سایه ای ز امروز ها ‚ دیروزها
  دیدگانم همچو دالانهای تار
  گونه هایم همچو مرمرهای سرد
  ناگهان خوابی مرا خواهد ربود
  من تهی خواهم شد از فریاد درد
  می خزند آرام روی دفترم
  دستهایم فارغ از افسون شعر
  یاد می آرم که در دستان من
  روزگاری شعله میزد خون شعر
  خاک میخواند مرا هر دم به خویش
  می رسند از ره که در خاکم نهند
  آه شاید عاشقانم نیمه شب
  گل به روی گور غمناکم نهند
  بعد من ناگه به یکسو می روند
  پرده های تیره دنیای من چشمهای ناشناسی می خزند
  روی کاغذها و دفترهای من
  در اتاق کوچکم پا می نهد
  بعد من، با یاد من بیگانه ای
  در بر آینه می ماند به جای
  تار مویی نقش دستی شانه ای
  می رهم از خویش و می مانم ز خویش
  هر چه بر جا مانده ویران می شود
  روح من چون بادبان قایقی
  در افقها دور و پنهان میشود
  می شتابند از پی هم بی شکیب
  روزها و هفته ها و ماهها
  چشم تو در انتظار نامه ای
  خیره میماند به چشم راهها
  لیک دیگر پیکر سرد مرا
  می فشارد خاک دامنگیر خاک
  بی تو دور از ضربه های قلب تو
  قلب من می پوسد آنجا زیر خاک
  بعد ها نام مرا باران و باد
  نرم میشویند از رخسار سنگ
  گور من گمنام می ماند به راه
  فارغ از افسانه های نام و ننگ  THE POSTERIORITY


  My death surely will arrive one day

  In a spring bright of waves of glory

  In a cold winter far and foggy

  Or in an autumn empty of cry of memory

  My death surely will arrive one day

  One of these days, sweet or bitter

  In an absurd day full of dismay

  A shadow of tomorrow or today

  Like black galleries will be my eyes

  My face will be like cold marbles

  Suddenly a sleep will take me away

  I’ll become empty of pain and cries

  My hands will calmly fall on my notes

  Free from the magic of poesy

  I’ll remember in my hands one day

  Flamed the blood of fantasy

  The ground at any instant will call me

  They’ll arrive to bury me fully numb

  Perhaps my lovers at midnights

  Put flowers on my sad tomb

  After me suddenly goes to one side

  The somber curtain of my world

  The eyes of a stranger will slide

  On my paper and note-books

  To my small room comes a stranger

  After me with my past souvenir

  In front of me will remain the mirror

  With trace of a hand, a comb, a hair

  I’ll run away from me and come to naught

  And all the remaining will be ruined

  My spirit as the sail of a boat

  In far far horizons will float

  They impatiently follow one after another

  The months, the weeks and the days

  Your eyes awaiting a letter

  Will fix on the eyes of the ways

  But the ground already presses my body

  The ground itself, enslaved by the ground

  Without you far from the pulsation of your heart

  My heart will rotten without any sound

  After some time the wind and the rain

  Will mildly erase from my tomb my name

  Unknown my tomb on the way will remain

  Free from the fable of name and fame
  کاغذ سفید را هر چقدر هم زیبا و تمیز باشد کسی قاب نمیگیرد...برای ماندگاری در ذهن ها باید حرفی برای گفتن داشت!!!
صبر کنید ..
X