من قبلا برای اموزش زبان انگلیسی به فرزندم از این سایت استفاده می کردم. نرم افزار شما کارمو ساده تر کرد.