خواستم تشکر کنم و بگم از این داستان ها بیشتر بزارید اگر امکانش هست از منبعی که قید میشه یا کتابشم بگید