سلام به دوستان
ممکنه در مطالعات زبان انگلیسی بخواید کمی هم در مورد متون و اصطلاحات...