اطلاعیه

Collapse
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .

ترجمه های مختلف بسم ا... الرحمن الرحيم

Collapse
X
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
new posts

 • ترجمه های مختلف بسم ا... الرحمن الرحيم  1– ترجمه ي الكساندر راس ( 1649 )
  In the Name of God, gracious and merciful.l

  2 – ترجمه ي جرج سيل ( 1734 )
  IN THE NAME OF THE MOST MERCIFUL GOD.l

  3 – ترجمه ي رادوِل ( 1861 )
  In the Name of God, the Compassionate, the Merciful.l

  4 – ترجمه ي پالمرِد ( 1880 )
  In the name of the merciful and compassionate God.l

  5 – ترجمه ي عبدالحكيم ( 1905 )
  By the name of Allah, the All-providing and the most Merciful God.l

  6 – ترجمه ي محمد علي ( 1917 )
  In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.l

  7 – ترجمه ي غلام سرور ( 1929 )
  l( We commence ) with the name of God. The most Merciful ( to begin with ), The most Merciful ( to the end ).l

  8 – ترجمه ي يوسف علي ( 1934 )
  In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.l

  9 – ترجمه ي ريچارد بِل ( 1937 )
  In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate.l

  10 – ترجمه ي آربِري ( 1955 )
  In the name of God, the Merciful, the Compassionate.l

  11 – ترجمه ي شير علي ( 1955 )
  In the Name of Allah, the Gracious, the Merciful.l

  12 – ترجمه داوود ( 1956 )
  In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful.l

  13 – ترجمه ي عبدالمجيد دريابادي ( 1957 )
  In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful.l

  14 – ترجمه ي مير احمد علي ( 1964 )
  In the name of God, the Beneficent, the Merciful.l

  15 – ترجمه ي ظفرالله خان ( 1971)
  In the name of Allah, Most Gracious, Ever Merciful.l

  16 – ترجمه ي هاشم امير علي ( 1974 )
  In the name of Allah the Rahman the Rahim.l

  17 – ترجمه ي محمد اسد ( 1980 )
  IN THE NAME OF GOD, THE MOST GRACIOUS, THE DISPENSER OF GRACE.l

  18 – ترجمه ايروينگ ( 1985 )
  In the name of God, the Mercy-giving, the Merciful.l


  Source:davari55.blogfa.com
  گر خسته ای بمان و اگر خواستی بدان: ما را تمام لذت هستی به جستجوست ...
  اگر مطالب این سایت برایتان مفید بود، لطفا با مشارکت و به اشتراک گذاشتن تجربیات ارزشمند خود، آن را برای خود و دیگران پربارتر کنید!


  Webitsa.com
  Linkedin Profile
صبر کنید ..
X