یعنی کل تعداد پرسنل یک شرکت یک نفر باشه کافیه واسه ثبت نام؟
من خودم به تنهایی در...