انصافا ترجمه آنلاین و در لحظه کار سختیه. من دو ماه پیش برای یه قرار کاری رفته بودم تور استانبول و باید همزمان مترجمی میکردم. خیلی سخت بود.