من دنبال یک موسسه هستم که برای سایتم به طور دائم کار ترجمه به دو زبان آلمانی و انگلیسی...