مطلبی که گذشتید واقعا عالی بود دستتون درد نکنه - باربری