دختری با کُتِ آبی

نوشته‌ی مونیکا هِسی

ترجمه‎ی حمید هاشمی

***
داستانِ عشق،
...