اطلاعیه

Collapse
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .

Forum

Collapse
انجمن ها موضوع نوشته آخرين نوشته
مترجم آنلاین
موضوع: 47 نوشته: 88
آخرين نوشته: ترجمه جمله
47 88
Safoora
ترجمه جمله
بوسیله Safoora
بخشها:
موضوع: 6 نوشته: 23
آخرين نوشته: درخت جهان
6 23
فاطمه سادات جعفری
درخت جهان
موضوع: 41 نوشته: 79
41 79
موضوع: 36 نوشته: 85
36 85
موضوع: 45 نوشته: 78
45 78
موضوع: 16 نوشته: 19
16 19
موضوع: 25 نوشته: 163
25 163
موضوع: 11 نوشته: 17
11 17
موضوع: 15 نوشته: 22
15 22
ادبیات/Literature
About Literature
موضوع: 10 نوشته: 32
آخرين نوشته: ادبیات چیست؟
10 32
aydafhm70
ادبیات چیست؟
بوسیله aydafhm70
Poetry
موضوع: 226 نوشته: 438
آخرين نوشته: بابا طاهر
226 438
site2017
بابا طاهر
بوسیله site2017
بخشها:
Fiction
موضوع: 114 نوشته: 391
114 391
بخشها:
Drama
موضوع: 17 نوشته: 61
آخرين نوشته: مرگ يزدگرد
17 61
shivanno18
مرگ يزدگرد
بوسیله shivanno18
بخشها:
Tiny Pieces of Literature
موضوع: 14 نوشته: 24
14 24
Literary Prose
موضوع: 7 نوشته: 12
7 12
A Historical Review of Literature and Literary Movements
موضوع: 71 نوشته: 108
71 108
بخشها:
Literary Criticism
موضوع: 12 نوشته: 15
12 15
Literary Techniques and Devices
موضوع: 24 نوشته: 29
آخرين نوشته: Couplet: Form of Poetry
24 29
baran.amad
Couplet: Form of Poetry
بوسیله baran.amad
حسب حال
موضوع: 9 نوشته: 9
آخرين نوشته: Noah Webster
9 9
Mehran
Noah Webster
بوسیله Mehran
موضوع: 12 نوشته: 12
آخرين نوشته: A Glimpse At Quentin Tarantino
12 12
Mehran
A Glimpse At Quentin Tarantino
بوسیله Mehran
یادگیری زبان انگلیسی
موضوع: 58 نوشته: 139
58 139
موضوع: 51 نوشته: 174
51 174
موضوع: 17 نوشته: 67
17 67
موضوع: 14 نوشته: 28
14 28
موضوع: 20 نوشته: 22
20 22
موضوع: 54 نوشته: 244
54 244
بخشها:
تلفظ (24/46)
مکالمه (8/24)
پادکست (8/158)
موضوع: 66 نوشته: 166
آخرين نوشته: مشکلات ترجمه
66 166
IranianTahere
مشکلات ترجمه
بوسیله IranianTahere
ترجمه
موضوع: 28 نوشته: 120
28 120
موضوع: 47 نوشته: 112
آخرين نوشته: درد دل های یک مترجم
47 112
IranianTahere
درد دل های یک مترجم
بوسیله IranianTahere
بخشها:
موضوع: 38 نوشته: 55
38 55
موضوع: 22 نوشته: 26
22 26
بخشها:
موضوع: 7 نوشته: 15
7 15
موضوع: 4 نوشته: 4
4 4
موضوع: 32 نوشته: 69
آخرين نوشته: دختری با کت آبی
32 69
A.m.ir
دختری با کت آبی
بوسیله A.m.ir
بخشها:
موبایل
موضوع: 9 نوشته: 57
آخرين نوشته: پیامک های ادبی
9 57
A.m.ir
پیامک های ادبی
بوسیله A.m.ir

جستجو

Collapse

شبکه های اجتماعی

آخرین فعالیت ها

Collapse

صبر کنید ..
X